Ở người, alen B quy định da bình thường, alen b quy định bệnh bạch tạng. Gen này nằn trên NST thường. Cho rằng bố mẹ đều dị hợp, xác suất để vợ chồng này sinh một người con trai bị bệnh và một người con gái bình thường là:
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook