Ở người, loại tế bào chỉ tồn tại ở pha G1 mà không bao giờ phân chia là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook