Ở người sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST giới tính nào với trứng để tạo hợp tử phát triển thành con trai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook