Ở Operon Lac, theo chiều trượt của enzim phiên mã thì thứ tự các thành phần là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook