Ở phản ứng nào sau đây, H2O không đóng vai trò chất oxi hoá hay chất khử?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook