Ở phản ứng oxi hóa – khử nào sau đây chỉ có sự thay đổi số oxi hóa của một nguyên tố ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook