Ở ruồi giấm 2n = 8. Biết giảm phân không có trao đổi chéo, số loại giao tử tối đa tính theo lí thuyết của loài là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook