Ở ruồi giấm 2n = 8, ở kì giữa của quá trình nguyên phân thì số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào là bao nhiêu?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook