Ở tế bào thực vật, bào quan chứa enzim phân huỷ các axit béo thành đường là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook