Ở thực vật C4, giai đoạn cố định CO2 tạm thời (chu trình C4) xảy ra ở loại tế bào nào ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook