Ở thực vật, các nguyên tố khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook