Ở trạng thái cân bằng nhiệt, ta có:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook