Ở xứ lạnh, về mùa đông loại hình vận tải nào sau đây không thể hoạt động được?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook