Oleum có công thức tổng quát là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook