Ông A có một mảnh đất hình chữ nhật \(ABCD\) có \(AB = 2\pi \,\left( m \right),\,\,AD = 5\,\left( m \right)\). Ông muốn trồng hoa trên giải đất có giới hạn bởi hai đường trung bình $MN$ và đường hình $sin$ (như hình vẽ). Biết kinh phí trồng hoa là $100.000$ đồng $/{\rm{ }}{m^2}$ . Hỏi ông A cần bao nhiêu tiền để trồng hoa trên giải đất đó?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook