Ông phục vụ quân đội trong thời kì nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook