Pha của dao động dùng để xác định

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook