Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook