Phần ảo của số phức \(z = 4 - 5i\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook