Phần lớn Enzim trong cơ thể có hoạt tính cao nhất ở khoảng giá trị của độ pH nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook