Phân số nghịch đảo của phân số \(\dfrac{{ - 4}}{3}\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook