Phân thức \(\dfrac{{5x - 1}}{{{x^2} - 4}}\) xác định khi

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook