Phân thức đối của phân thức \(\dfrac{3}{{x + 1}}\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook