Phân tích đa thức \({x^3} + 12x\) thành nhân tử ta được

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook