Phân tích đa thức \({x^4} + 64\) thành hiệu hai bình phương, ta được

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook