Phần tô màu trong hình sau biểu diễn phân số nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook