Phân từ ADN có % nuclêôtit loại A là 20%. Trường hợp nào sau đây đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook