Phân tử ARN được tổng hợp có trình tự các nuclêotit:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook