Phản ứng của metan với clo thuộc loại phản ứng nào: CH4 + Cl2 \(\overset{a/s}{\rightarrow}\) CH3Cl + HCl

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook