Phản ứng điều chế axit axetic nào sau đây là sai.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook