Phản ứng hạt nhân \[{}_{1}^{2}H+{}_{1}^{2}H\to {}_{2}^{3}He+{}_{0}^{1}n\]

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook