Phản ứng nào dưới đây chứng minh hợp chất sắt (II) có tính khử?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook