Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng tự oxi hoá, tự khử (hay tự oxi hoá - khử)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook