Phản ứng nhiệt hạch D + D → X + n + 3,25MeV. Biết độ hụt khối của D là DmD = 0,0024u và 1uc2 = 931MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook