Phát biểu nào dưới đây khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng là sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook