Phát biểu nào là nguyên nhân chủ yếu làm cho nửa phía đông phần đất liền Đông Á mưa nhiều vào mùa hạ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook