Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mẫu nguyên tử Borh?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook