Phát biểu nào sau đây không phải là nguyên nhân tạo ra cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc ở Tây Nam Á?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook