Phát biểu nào sau đây về ADN là sai:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook