Phát minh nào sau đây giúp cho các nhà máy có thể xây dựng ở bất cứ nơi nào thuận tiện?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook