Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh tính chất hóa học của nhôm và sắt ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook