Phenol tác dụng với tất cả nhóm chất nào trong nhóm các chất sau?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook