Phép biến hình nào sau đây không là phép dời hình ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook