Phép chia đa thức \(3{x^5} + 5{x^4} - 1\) cho đa thức \({x^2} + x + 1\) được đa thức thương là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook