Phép tính nào " /> Phép tính nào " />

Phép tính nào dưới đây sai ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook