Phép tính nào " /> Phép tính nào " />

Phép tính nào dưới đây có giá trị bằng tích \(4 \times 2\) :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook