Phủ định của mệnh đề “\(9\) không phải số nguyên tố” là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook