Phương trình bậc nhất một ẩn có dạng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook