Plasmit không phải là vật chất di truyền tối cần thiết đối với tế bào nhân sơ vì

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook