Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook